1.
Malujeme vlastní fresky.
Neopravujeme ty staré.

ZOOM: FRESCA #8

2.
Jedna rozměrná malba,
kde se tři rukopisy spojí v jeden.

ZOOM: FRESCA #4

3.
Tvorba je obezřetným
dialogem mezi námi,
obrazem a prostorem.

ZOOM: FRESCA #2

4.
Plánujeme, ale ne
za každou cenu.
Omítka rychle schne
a my rychle jednáme.

ZOOM: FRESCA #7

FRESCA #1

FRESCA #1

FRESCA #5

FRESCA #3

FRESCA #3

proces

od skicování

práce na lešení

nahazování omítky

ke slavnostnímu odhalení

email
instagram